Viedokļi

H. Ulmis: Pašvaldības budžets un drošība

Plānojot un izlietojot pašvaldības budžeta līdzekļus ir jāizvērtē to racionāla izmantošana, un novada prioritātes. Nedrīkst ignorēt iedzīvotāju iniciatīvu dažādu projektu ietvaros. Pašvaldību iepirkumiem ir jābūt balstītiem uz likumu un skaidri pārskatāmiem, lai izslēgtu bažas par...

Viedokļi

V. Ziemele: Jaunogres vidusskolas sporta stadions

Vēlos aktualizēt jautājumu par Jaunogres vidusskolas sporta stadiona kritisko stāvokli, jo sporta stundu organizācija rudens un pavasara sezonā norisinās neatbilstošos apstākļos, bet normatīvie dokumenti nosaka, ka skolotājiem jāorganizē mūsdienīga sporta stunda, nodrošinot skolotāja un...

Viedokļi

M. Legzdiņš: Uzņēmējdarbības attīstības programma

Tātad šobrīd Ogres novadā ir jāizstrādā uzņēmējdarbības attīstības programma kuru koordinē nodaļa: 1. noskaidro esošo uzņēmumu darbības jomas un vajadzības izaugsmei. 2. noskaidro nepieciešamās uzņēmējdarbības jomas kas nav attīstītas, bet ir nepieciešamas novadam (piemēram viesnīcas, aktīvās...

12