Viedokļi

D. Usins: Kvalitatīvi sociālie pakalpojumi

Viena no galvenajām Ogres novada priekšrocībām ir atrašanās vieta. Galvaspilsētas tuvums dod ne tikai darba vietas, bet arī iespēju pārdot kvalitatīvu pakalpojumu. Strādājot Ogres novada Sociālaja dienestā es guvu pieredzi un nonācu pie secinājuma, ka Ogres novadā ir vairāki sociālie pakalpojumi, kas ir izveidoti, bet vāji attīstīti.

Viens piemērs, ko varu minēt, ir bērnu nams “Laubere”. Visiem mums ir labi saprotams, ka ideālajā pasaulē bērniem būtu jādzīvo savās ģimenēs, bet diemžēl ir dažādas situācijas un nevienmēr tas ir iespējams. Līdz ar to Latvijā kopumā ir liels pieprasījums pēc pakalpojumiem, ko sniedz bērnu nami. Rīgas pašvaldība bieži vien izmanto bērnu nama pakalpojumus Latgalē, kur pakalpojums ir attīstīts labā līmenī. Lauberes bērnu namā dzīvo ap divdesmit bērni, kaut gan bērnu nams var uzņemt 40 bērnus. Vēl jo vairāk nesen uzzināju, ka trīs bērni ir izņemti no Lauberes un aizvesti uz citu pašvaldību, kur pakalpojums ir labāks un lētāks. Tad rodas jautājums: “Kapēc arī Laubere nevar nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu par adekvātu samaksu?”.

Vēl viens no spilgtākajiem piemēriem ir Suntažu rehabilitācijas centrs. Ļoti staists un daudz sološs nosaukums taču ar noželu jāsecina, ka rehabilitācijas centra sniegtie pakalpojumi nav konkurētspējīgi. Tie nav konkurētspējīgi tik tālu, ka pat vietēju bērnu vecāki izvēlas citas pašvaldības rehebilitācijas centra pakalpojumus. Ja mēs nevaram nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sava novada iedzīvotājiem, tad kādu pakalpojumu mēs varam piedāvāt citiem?

Protams, ka pašvaldībai jāizvērtē, kādu pakalpojumu izdevīgi pirkt, un kādu pakalpojumu būtu jāpārdod. Ja mēs pārdodam pakalpojumu, tad tām ir jābūt vienam no labākajam Latvijā!!!

Dmitrijs Usins