Viedokļi

E. Bartkevičs: Lai mūsu iedzīvotāji dzīvotu labāk

Partija “Ogres novadam“ jau darbojas 12 gadus un tāpat, kā toreiz arī tagad esam domu biedri, kuru darbības pamatā ir mūsu pašu novada sociālekonomiskā attīstība, lai mūsu iedzīvotāji dzīvotu labāk, lai nebūtu jāmeklē ne darba iespējas, ne pakalpojumi ārpus Ogres novada robežām.

Tādēļ esam turpinājuši augt un attīstīties, neskatoties uz varas pārmaiņām novadā un esam gatavi startēt pašvaldību vēlēšanās. Nododam iedzīvotāju izvērtēšanai  jauno partijas programmu, kas tapusi trīs diskusiju ciklos starp partijas ‘’Ogres novadam“ biedriem un atbalstītājiem, dažādu nozaru speciālistiem, kā arī veicot iedzīvotāju aptauju.

Veidojot programmu iezīmējām arī konkrētu darba plānu nākošajiem četriem gadiem. Mūsu partijas deputātu kandidātu sarakstā ir gan pagastos, gan pilsētā dzīvojoši visdažādāko profesiju pārstāvji no 22 gadu, līdz 66 gadu vecumam, līdz ar to  mēs kopā aptveram visplašāko problēmjautājumu loku, kas ir aktuāli jauniešiem, pensionāriem, ģimenēm un uzņēmējiem, kā darba devējiem  vai, kā saka sportā esam spējīgi pārraudzīt visu spēles laukumu.

Mūsu vidū ir ne tikai pieredzējuši un darbā rūdīti profesionāļi, bet arī spējīgi, enerģiski un gados jauni entuziasti, kas visi kopā gatavi dot savu pienesumu novada attīstībai. Turpmāk mājas lapā publiskosim diskusiju jautājumus un pamatojumus programmā iekļautajiem darbiem, kā arī to ko mēs darītu savādāk.