Viedokļi

E. Eisaks: Algu ziedošu labdarībai

Man vairāki cilvēki ir prasījuši, kāpēc ir jāpiedalās vēlēšanās, jo tāpat nekas nemainīsies, uz šo jautājumu esmu atbildējis,  laikmetā, kad ir zema politiskā aktivitāte, ir nepieciešams izvirzīt plašākus mērķus un sasniegt vairāk no katra iedzīvotāja redzespunkta. Tieši pašvaldības ietvaros vēl būtiskāk ir veidot un uzturēt cilvēkam pieejamu, saprotamu un veicinošu pārvaldi.

Vienmēr esmu cienījis uzņēmējus, jo viņi veic  darbu, kuru katrs nav gatavs darīt, bet tas dod nodokļus pašvaldībai un darba vietas, tās iedzīvotājiem. Viennozīmīgi esmu par to, lai novadā tiktu izveidots uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kas atvieglotu sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldību, tā samazinot birokrātiju, kā arī  uzņēmēju samaksātais nekustamais īpašuma nodoklis tiktu ieguldīts infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai, tad arī iedzīvotāji skaidrāk saprastu, kur viņu samaksātie nodokļi tiek novirzīti.

Uzskatu, ka katram deputātam būtu jābūt ar nesavtīgu vēlmi kalpot sava novada iedzīvotāju labā un manuprāt par to nav jāsaņem atalgojums.

Gadījumā, ja man tiks tas gods, būt par Ogres novada deputātu, es saņemto atalgojumu novirzīšu tiem mērķiem un sabiedrības grupām Ogres pilsētā  un pagastos, kuriem  tā būtu vairāk nepieciešama.