Viedokļi

I. Kramēna: Ogres novadam vajadzīga saprātīga saimniekošana

Esmu dzimusi, augusi un dzīvoju Ogrē. Vispirms, gribu pateikties par ikvienu līdz šim labi padarīto darbu Ogres novadā. Un tādu darbu ir daudz. Paldies cilvēkiem par ieguldīto spēku, enerģiju, un par paveikto.

Ogres novadam vajadzīga saprātīga saimniekošana, kas vērsta ne vien uz šodienu, bet ar perspektīvu nākotnē, jo rīt šeit dzīvos un saimniekos mūsu bērni. Un mums viņiem jāatstāj droši pamati nevis parādi.

Necitēšu lozungus un saukļus, kuru izpilde nereti paliek kabinetu plauktos. Gribētos apzināties, ka daru to, kas ir manos spēkos. Manuprāt, lielāka uzmanība būtu jāpievērš labvēlīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošanai. Tikai pie veiksmīgas uzņēmumu attīstības varam sagaidīt vairāk jaunu darba vietu, lielākas algas un, līdz ar to, arī vairāk nodokļu valsts un pašvaldību budžetos. Savukārt, no samaksātajiem nodokļiem ir atkarīga labklājība – gan katram no mums atsevišķi, gan kopumā, palielinot pašvaldības iespējas palīdzēt iedzīvotājiem. Darba vietu rašanās arī pozitīvi ietekmētu jaunu ģimeņu veidošanos un pieaugumu novadā.

Tāpēc aicinu domāt ilgtermiņā, un kā vienu no uzdevumiem likt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu – gan pašvaldībai elastīgāk sadarbojoties ar uzņēmumiem, gan mazinot birokrātiskās regulas.

Īpašs atbalsts būtu nepieciešams jaundibinātajiem un mazajiem uzņēmumiem. Piemēram, uzņēmējdarbības atbalsta centra izveide , tai skaitā, juridiskā palīdzība , būtu noderīga uzņēmējiem, kam algot juristus katram atsevišķi ir liels finansiāls slogs. Arī uzņēmumiem maksājamā NĪN ieguldīšana infrastruktūras attīstībā būtu ar vairākkārtēju ieguvumu sabiedrībai – pirmkārt, jaunu darba vietu nodrošinājums infrastruktūras sakārošanas darbos, un otrkārt, uzņēmējdarbības attīstībai kopumā, kas savukārt veicinātu nodokļu pieaugumu. Izdarāms ir daudz, ja vien raugāmies iedzīvotāju labklājības virzienā, nospraužot kopējus mērķus un veicamos darbus (jo pat vislabākie mērķi bez saskaņota rīcības plāna ir sapņošana vaļā acīm).

Ingrīda Kramēna