Viedokļi

J. Latišs: Iepriekš tika realizēti projekti, tikai par to nekladzināja kā vista par izdētu olu

Publiskajā vidē pēdējā laikā izskanējušais sauklis: „Darbi pār vārdiem!” liek domāt, par ko gan tas ir… jo vārdi no pašreizējās pašvaldības vadības puses skan skaļāk, kā jebkad. Protams, ir arī darbi (to kvalitāte jau ir citas sarunas tēma), bet tie nespēj tikt līdzi vārdu plūdiem…

Vērtējot publiski pieejamo informāciju par pēdējos 3 gados padarīto, izskatās, un tā arī tas tiek pasniegts, ka iepriekš netika ne ceļi būvēti, ne ES finansējums piesaistīts. Taču tā nav. Laika periodā no 2007. līdz 2014.gadam tika īstenoti vairāk kā 90 projekti par kopējo summu virs 50 miljoniem, ierindojot Ogres novadu 1.vietā Latvijā pēc realizēto projektu skaita. Par attīstības tempiem var pārliecināties, paskatoties, piemēram, 2013.un 2014. gadā īstenoto projektu sarakstus: 2013. gads un 2014. gads kad turpinājās 2013.gadā sagatavoto un apstiprināto projektu realizācija.

Tātad arī iepriekš tika realizēti projekti, tikai par to nekladzināja kā vista par izdētu olu. Un par šo darbu jāpateicas ne jau kādai vienai partijai, bet gan iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuru nodokļu maksājumi sedza projektu līdzfinansējumu daļu, un galvenokārt pašvaldības speciālistiem- Būvvaldei, Komunālajai nodaļai un Attīstības nodaļai. Pēc strukturālās reformas Komunālā nodaļa, tai skaitā būvinženieri, tika pārcelti uz „Ogres namsaimnieku”, lai varētu radīt vienu lieku līmeni pārvaldībā – departamentu vadītājus, taču vairs nav būvinženieru, kas pārrauga būvdarbus, un šī funkcija pašvaldībā vairs netiek veikta, līdz ar to zūd kvalitāte un pieaug neparedzēto darbu apjoms un izmaksas.

Gribu uzsvērt, ka būtiski ir mainījusies finansējuma plānošanas un piešķiršanas kārtība. Pēc labas pārvaldības un ilgtspējīgas plānošanas principiem jābūt, ka budžetu projektiem piešķir saskaņā ar Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāniem. Ja līdz 2014.gadam šie plāni tika sastādīti reizi 2-3 gados, tad pēdējos trīs gados kopš varas maiņas tie tiek mainīti atkarībā no iegribām, apmierinot ambīcijas – ienāca prātā nopirkt „Zelta Liepu”- mainīja plānu, sagribējās laipas pār Ogres upi- atkal mainīja plānu, un tā vairākas reizes gadā. Par kādu ilgtspējīgu plānošanu var būt runa? Aicinu iedzīvotājus domāt un kritiski vērtēt masu mediju sniegto informāciju un šodienas ieguldījumus uz nākotnes attīstības fona!

Pēdējais gads ir bijis ļoti smags būvniekiem, jo vēlme pirms vēlēšanām pabeigt redzamākos objektus pilsētā noteica nesamērīgus darbu izpildes termiņus (protams, līdz jūnija sākumam). Tāds sākotnēji bija arī „Zelta liepas” rekonstrukcijai. Nepaspēja…

Domes vadība pēdējā pusgada laikā ir pārspīlēti bieži ciemiņi Ogres novada pagastos, atrodot jebkādu iemeslu – atklāj Meņģelē skatu torņa būvniecību, piedalās Ģimenes dienā Mazozolos, sveic sportiskākos pagastus, piedalās Madlienā „Taurenīša” jubilejā, Ķeipenē atklāj piparkūku studiju, Lauberē „Grāmatu klēti” utt. Kāpēc interese ir tikai tagad?

Cik patiesi vārdi atrodami uz viena no pirmsvēlēšanu izdevumiem: „Kas darbu nedara, tas par darbu runā… Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā”, Rainis.