Viedokļi

J. Latišs: Novada attīstībai ir jābūt vienotai un sabalansētai

Nav pieļaujami, ka katru gadu pieaugot novada budžetam, pagastiem netiek atvēlēts proporcionāli vairāk līdzekļu. Pagastu sociāli ekonomiskā attīstība, iedzīvotāju dzīves un darba apstākļu uzlabošana ir tikpat nepieciešama, kā pilsētas attīstība un dzīves kvalitātes izaugsme. Vienam atņemt, lai iedotu otram ir tuvredzīgs risinājums.

Novada attīstībai ir nepieciešami ilgtermiņā pārdomāti lēmumi un projekti, atsevišķu objektu izveidošana, bez kompleksa pilsētas vai novada attīstības redzējuma. Nav pieļaujami, ka projektu realizācijas gaitā būtiski pieaug izmaksas, kas liecina par sasteigtas tehniskās dokumentācijas izstrādi. Savlaicīga plānošana, darbu izpildes un kvalitātes kontrole ir pamats novada ekonomiskai izaugsmei.

Atbalsts uzņēmējiem ir solis, ko mūsdienās ir jāsper pašvaldībai, lai veicinātu darba vietu radīšanu, uzlabotu uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – ar atbilstošu infrastruktūru, ar nodokļu atlaidēm, ar ekonomisku īres dzīvokļu nodrošināšanu speciālistiem.