Viedokļi

J. Latišs: Pēdējā laika notikumi Ogres Namsaimniekā

Pēdējā laika notikumi „Ogres Namsaimniekā”, kas plašsaziņas līdzekļos parādījās tikai pēc vairāk kā divām dienām (mūsu informatīvajā laikmetā!), ļoti atgādina padomju laiku labākās tradīcijas, kad visa neērtā informācija tika maksimāli noklusēta vai novilcināta. Tāpat arī pašvaldības mājas lapā informācija parādījās tikai pēc ārkārtas domes sēdes, t.i., pēc 3 dienām, kad bija noreaģējuši jau visi lielākie valsts mediji. Bet „Ogres Namsaimnieka” mājas lapā joprojām nav nekādas informācijas, pat par to, ka aģentūrai iecelts jauns direktora pienākumu izpildītājs.

Bet faktu par līdzekļu izsaimniekošanu nevar ne noliegt, ne noslēpt. Un iespējams, ka šī ir tikai viena epizode atstrādātā sistēmā.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis gan mēģina šobrīd noņemt atbildību no sevis un mazgāties tīrs, aizbildinoties ar bijušā izpilddirektora Pētera Dimanta formāli un nekvalitatīvi veikto auditu Ogres Namsaimniekā. Bet ja tas bija nekvalitatīvs, tad kāpēc nesekoja vadības reakcija? Kāpēc nesekoja pārbaudes rezultātu analīze?

Jau iepriekš domes komitejas sēdē (12.10.2017.) deputāts Jānis Latišs jautāja, kāpēc ilgstoši netiek risināts jautājums par izpilddirektoru, kura pienākumus vairākus mēnešus pilda izpilddirektora vietnieks Pēteris Špakovskis, uz ko Egils Helmanis atbildēja, ka izpilddirektora vietnieks labi tiekot galā. Tieši izpilddirektora pienākumos ir ziņot domei par Administrācijas darbu un sniegt ziņojumus un pārskatus par konkrētiem jautājumiem (Ogres novada pašvaldības Nolikuma 32.6.punkts). P.Dimants nestrādā jau kopš šā gada jūnija. Ja viņš kaut ko nebija izdarījis, vai tas nebija jāizdara jaunajam izpilddirektoram (jeb aizvietotājam)?

Tāpat kā savulaik formāli tika veikts audits „Ogres Namsaimniekā”, tāpat formāli šobrīd tiek veikti izpilddirektora pienākumi.

Ja jau steidzamības kārtā 3 dienu laikā tika iecelts aģentūras direktora pienākumu izpildītājs, tad 5 mēnešu periods, kurā netika iecelts jauns izpilddirektors, ir gana ilgs, lai saprastu, ka šī vieta acīmredzami tiek kādam taupīta. Un tas uzskatāmi parāda izpilddirektora vietnieka štata vietas nelietderību, ja jau arī E.Helmanis norādījis, ka P.Špakovskis tiek galā viens pats.

Ogres novada pašvaldības Nolikuma 23.4.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs „kontrolē Administrācijas darbības tiesiskumu, lietderību un atbilstību labas pārvaldības principam”, tātad- atbild arī par „Ogres Namsaimnieka” darbību! Un ja kaut kas šajā sistēmā grūst un brūk, vai nav vieta teicienam, ka zivs pūst no galvas…