Viedokļi

M. Legzdiņš: Attīstība veidojas novadā, kur ir dialogs un cieņa

Es galveno uzsvaru lieku uz pārdomātu saimniekošanu novadā. Ar to es saprotu atbildīgu attieksmi pret novada iedzīvotāju un uzņēmēju nodokļos samaksāto naudu. Tas tiešā veidā skar arī novada budžeta veidošanu, kur jāņem vērā iedzīvotāju un uzņēmēju prasības un jāgādā par to, lai nepieļautu “pārmaksātus” un bezjēdzīgus projektus. Tie nes “augļus” to realizētājiem šodien, bet par to pamatotību un nepieciešamību novadam nākotnē nav pārliecības. Es novada attīstību redzu kā attīstības kopumu, kur konkrētas aktivitātes un budžeta izlietojums novadam nodrošina pārdomātu ilgtermiņa uzplaukumu.

Attīstība veidojas novadā, kur ir dialogs un cieņa pret iedzīvotājiem un uzņēmējiem, nedalot tos pēc partiju piederības un pārliecības. Pazemojot un apmelojot citus, mēs tālu netiksim! Es ticu sabiedrības veselajam saprātam un zinu, ka novada iedzīvotāji un uzņēmēji atšķir populismu un reāli paveiktā.

Māris Legzdiņš