Pasākumi

Partija “Ogres novadam” pievienojas “Latvijas Reģionu Apvienībai”

2018. gada 13. martā tika parakstīts sadarbības līgums, kas paredz partijas “Ogres novadam” pievienošanos “Latvijas Reģionu Apvienībai” (LRA).

Sadarbības līgumā iekļauti abu pušu kopīgie politiskie mērķi un veicamie uzdevumi, kā arī vispārējie principi, uz kuriem turpmāk balstīsies sadarbība.

Partijas “Ogres novadam” un LRA kopīgie mērķi un uzdevumi skar tādas jomas kā, piemēram:
   • Sabalansēta Latvijas novadu un reģionu attīstība – nacionālās ekonomikas attīstība un stiprināšana;
   • Reģionu infrastruktūras attīstība;
   • Nodarbinātības veicināšana un sociālā iekļaušana;
   • Valsts modeļa pilnveidošana un birokrātijas mazināšana u.c. valsts reģioniem būtiski jautājumi.

“Partijas “Ogres novadam” pievienošanās “Latvijas Reģionu Apvienībai” iezīmē jaunu attīstības virzienu partijas darbībā. Mēs vienmēr esam iestājušies par vienlīdzīgu un sabalansētu reģionu izaugsmi. Tieši reģionos ir svarīgi veicināt gan tautsaimniecības un infrastruktūras attīstību, gan sociālo iekļaušanu un nodarbinātību” uzsver partijas valdes loceklis Rūdolfs Kudļa.

Līdz ar partijas “Ogres novadam” pievienošanos LRA, tiek paplašināts arī LRA valdes un Pārstāvju sapulces* dalībnieku sastāvs.

LRA pārstāvju sapulci pārstāvēs partijas valdes loceklis Rūdolfs Kudļa, savukārt LRA valdi pārstāvēs partijas valdes loceklis  Dmitrijs Usins.

*LRA Pārstāvju sapulce ir partiju apvienības augstākā lēmējinstitūcija