Kļūt par biedru
Veidosim kopā šo novadu labāku, stiprāku, drošāku un kārtīgāku.
Mēs ticam, ka, apvienojot līdzīgi domājošus cilvēkus, kopīgās aktivitātēs mēs radīsim apstākļus, lai veidotu tādu valsti, kur valda taisnīgums un sadarbība, kur ikviens ir gaidīts un novērtēts. Tikai ar atbildīgu un drosmīgu rīcību mēs varam sakārtot šo valsti, lai mūsu nākotnē būtu tikai pozitīvas pārmaiņas.
Raksti mums par to, kas Tev ir svarīgs un kopā veiksim šīs pozitīvas pārmaiņas!

Ikvienam partijas biedram ir iespēja sniegt savu redzējumu un konstruktīvi diskutēt par svarīgākajiem novada attīstības jautājumiem un būtiskākajām problēmām.

Pieteikuma anketa
Lai kļūtu par partijas “Ogres Novadam” biedru, aicinām Tevi aizpildīt pieteikuma anketu.
Personas dati

Izglītība

Pamatskola

Arodskola

Agustākā

Vidusskola

Nepabeigta augstākā

Sociālā kategorija

Students

Pensionārs

Pašnodarbinātais

Algots darbinieks

Uzņēmējs

Bezdarbnieks

Darbības joma / nozare

Izglītība

Būvniecība

Pakalpojumi

Finanses

Ražošana

Lauksaimniecība

Tirdzniecība

Zinātne

Valsts pārvalde

Mežsaimniecība

Kultūra

Sports

Veselības aprūpe

Zivsaimniecība

Tūrisms

Valodu prasmes

Latviešu

Vācu

Itāļu

Somu

Baltkrievu

Igauņu

Krievu

Franču

Zviedru

Norvēģu

Poļu

Spāņu

Angļu

Dāņu

Ukraiņu

Lietuviešu

Noderīgas prasmes

Juridiskās

IT

Žurnālistika

Vadības / organizēšanas

Dizains / maketēšana

Mārketings

Sabiedriskās attiecības

Tulkošana

Loģistika

Kā Jūs plānojat piedalīties biedrības darbībā

Aktīvists

Piesaistīt jaunus biedrus

Materiāls atbalsts

Dalīties ar idejām

Kļūt par reģiona līderi

Morālais atbalsts

*Nosūtot šo pieteikumu, es apliecinu, ka esmu iepazinies ar biedrības statūtiem un apņemot tos pildīt. Es piekrītu biedrības mērķiem un vērtībām. Ar savu darbību sekmējot biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu, rīkošos atklāti, godīgi un atbildīgi.